جلد دوم رمان عصر روز سی و دوم

20,000 تومان

در جلد دوم مشکلات پیش و بعد از ازدواج نوید و سوفیا گفته می‌باشد و رمان فلش بک به گذشته و نحوه رسیدنشان بهم دارد.