رمان کابوس دردناک

رمان کابوس دردناک

خانه » محصول » رمان کابوس دردناک

قیمت

17,000 تومان

رای دادن به محصول

کابوس دردناک

ژانر: عاشقانه

نویسنده : عسل

خلاصه:

نورا دختری که پدرش اون و بخاطر پول به یه مرد خوشتیپ و پولدار می فروشه و اون مرد هر برای اروم شدنش به نورا…

 

شاید بپسندید : 

 

قسمتی از رمان:

منظورش و فهمیدم و در جعبه و باز
کردم که با دیدن لباس خواب های رنگی که توشون بود با حرص بهش نگاه کردم که عصبی خندید و بی تفاوت بهم نگاه کرد
+امشب یکی از اینا رو باید بپوشی
سرم و به عالمت منفی تکون دادم و خواستم چیزی بگم که سینش و بهم کوبید که به دیوار چسبیدم
+حرف اضافه از دهنت بیرون نمیاد اوکی؟
مثل دیونه ها بهش زول زده بودم با اینکه این کار برام راحت بود و هیچ جلوگیری براش نبود ولی من دوست نداشتم باهاش رابطه داشته باشم
+نذار بخوام کاری انجام بدی که از حرفت پشیمون بشی پس ساکت باش و هر کاری که میگم و انجام بده اما
یکم ترسیدم ولی با صدایی که یکم می لرزید گفتم:
چه کاری میگی؟

پوزخند جذابی زد که محوش شدم ولی زود بهش نگاه کردم
+اومم بذار فکر کنم مثال
خودش و بیشتر بهم فشورد و ادامه داد:
مثل امشب هر شب همین برنامه و
با گفتن این حرفش احساس کردم از نزدیکی زیادش بهم نفسم کم اومد و نذاشتم ادامه حرفش و بزنه

رمان کابوس دردناک

-باشه باشه برو کنار فقط
نگاهی بهم انداخت و مثل همیشه پوزخندی زد
+خوبه
و بعد کنار رفت
زود از اتاق بیرون رفتم و خودم و به حیاط رسوندم بوش تمام بینی و پر کرده بود و نمی تونستم ازش خالص بشم چند بار پشت سر هم نفس
کشیدم انقدر بوش خوب بود که دلم نمی خواست از بین بره ولی دوست نداشتم تو وجودم بمونه این طوری همش بهش فکر می کردم

یکم که احساس کردم حالم بهتره تو رفتم به سمت اتاق رفتم که با صدای جیغ آیدا تو جام متوقف شدم و سریع به سمت اتاقش رفتم در اتاق باز
کردم که گوشیش و به سمت دیوار پرت کرد سریع به سمتش رفتم که اشکاش پشت سر هم جاری شدن با ترس بهش نگاه کردم
-آیدا چیشده؟

+مامانم….. زنگ زدن گفتن حالش خوب نیست
و بعد از تموم شدن حرفش از اتاق بیرون رفت و شروع کرد به جیغ کشیدن و صدا کردن آرشام
☆راوی☆
با حرص تلفنش روی میز کوبید با تموم قدرت رز و صدا کرد رز که ترسیده بود به سمتش رفت که سام با صدای بلند تر از قبل شروع به حرف
زدن کرد
-مردش

رمان کابوس دردناک

رز سوالی نگاهش کرد و بعد از چند دقیقه حرف سام و فهمید رز که صداش میلرزید
با ترس به سام نگاه کرد و گفت:
این یعنی چی یعنی ثریا مرد
و بعد خودش تو بغل سام انداخت و ادامه:
تروخدا یه کاری بکن من قاتل نیستم من بخاطر اینکه لو نریم این کار و کردم یه کاری بکن

سام بخاطر فداکاری که در حقش شده بود مجبور بود از رز محافظت کنه عاشقش نبود رز عاشقش بود ولی سام اون و فقط برای حل شدن نقشه
اش از رز استفاده می کرد
+همه چیز و درست می کنم حاال که مرده پلیس از همشون بازجویی می کنه
+ولی خودت هم باید کمک کنی باشه؟
رز تند تند سرش و تکون داد و نشست تا با دقت بتونه به حرف های سام گوش بده

محصولات مرتبط

رمان رز خاکستری

فاطمه زهرا ربیعی
15,000 تومان 5
رمان نذار از نفس بیفتم

رمان نذار از نفس بیفتم

Parisa hasiry
18,000 تومان 5
رمان دریای پوشالی

رمان دریای پوشالی

یگانه نعمتی
20,000 تومان 5

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رمان کابوس دردناک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *